SarkoziZsuzsa.hu

Tanulmányaim

Első diplomámat az ELTE Természettudományi Karán, Biológus szakon szereztem, majd az egészségügyben helyezkedtem el, ahol meddő párok vizsgálatában vettem részt.

Érdeklődésem fokozatosan az emberi viselkedést meghatározó lelki jelenségek felé fordult, így a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán elvégeztem a Pszichológia alapszakot, majd a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Magatartástudományi Intézet mesterképzésén Egészségpszichológusként diplomáztam kiváló eredménnyel.

Módszerspecifikus tanulmányaimat az Integratív Pszichoterápiás Egyesületben kezdtem, ahol Dr. Daubner Béla pszichiáter, pszichoterapeuta csoportjában sajátítottam el az integratív szemléletet az integratív hipnoterápia képzés során. (Pszichopatológia 50 óra; elmélet és módszertan 160 óra; egyéni és csoportos önismereti sajátélmény 270 óra; szupervízió 60 óra.)

A katathym imaginatív pszichoterápia (KIP) módszerének ismereteit Kácsándi Elvira klinikai szakpszichológus, integratív kiképző pszichoterapeuta 200 órás elméleti, módszertani és sajátélmény képzésén mélyítettem el; szupervízió 80 óra.

A Magyar Családterápiás Egyesület Család- és párterapeuta 200 órás alapképzését Dr. Barát Katalin pszichiáter, kiképző családterapeuta csoportjában végeztem el. A 100 órás szupervíziót Dr. Barát Katalin és Dr. Komlósi Piroska szupervízoroknál teljesítettem.

Vadaskert Alapítvány akkreditált képzését is elvégeztem, „A mesterséges megtermékenyítéstől a szülés utáni depresszióig - A szülészet pszichológiai-pszichiátriai problémái és terápiás eszköztára” címmel, Dr. Frigyes Júlia és Molnár Judit Eszter vezetésével.

EFT ExternshipÉrzelmekre Fókuszáló Párterápiás alapképzés (Prof. Dr. Scott Woolley Ph.D. egyetemi tanár, család és párterapeuta, EFT kiképző és szupervízorAlliant International University, San Diego, California, USA).

2018-tól az ISST – A Nemzetközi Sématerápiás Egyesület által akkreditált Sématerapeuta képzési programban veszek részt (Kiképző: Bálint Andrea pszichoterapeuta, ISST akkreditált emelt szintű sématerapeuta és kiképző szupervízor).

Szupervízorom: Kácsándi Elvira.

Pszichológiai tanácsadás keretein belül, pszichiátriai szempontból egészséges, felnőtt korú személyekkel dolgozok.

Sárközi Zsuzsa pszichológus

Az alábbi szakmai szervezeteknek vagyok tagja: